Mag vrijwilligerswerk met een uitkering?

Bron: KBO Brabant  (11 juni 2015)

Er bereiken ons berichten dat KBO-vrijwilligers met een uitkering zich in toenemende mate dienen te verantwoorden bij hun uitkeringsinstantie voor het vrijwilligerswerk dat zij doen voor de Afdeling. De oplopende langdurige werkloosheid onder 50-plussers draagt er toe bij dat meer werklozen zich inzetten voor ouderenverenigingen. Op zich een goede ontwikkeling omdat zowel de vrijwilliger als de Afdeling er mee geholpen zijn. Het brengt immers een stuk dynamiek, want vaak betreft het jonge actieve senioren die zich op die manier maatschappelijk nuttig willen maken.

Toch is het belangrijk dat dit vrijwilligerswerk met toestemming vooraf van de uitkerende instantie gebeurt. Voor vrijwilligers met een WW-uitkering geldt dat zij ongeacht het tijdstip waarop gewerkt wordt en de eventuele vergoeding van het vrijwilligerswerk, zij dit altijd binnen een week nadat het vrijwilligerswerk is aanvaard dienen te melden bij het UWV. Het UWV bepaalt daarna of het gevolgen heeft voor de WW-uitkering: tijdelijk kan minder of geen uitkering worden gedaan en er kan zelfs een boete worden opgelegd. Mogelijk daarnaast ook terugbetalen van eerdere uitkeringen. Informatie achterhouden wordt gezien als fraude.
Algemeen geldt dat vrijwilligerswerk betaald werk niet in de weg mag staan. Daarnaast mag het geen werk zijn waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen. Ook bij een bijstandsuitkering of daaraan gerelateerde uitkering, is men verplicht om dit aan de gemeente te melden. Een gemeente kan zelf bepalen hoe en wanneer vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid moet worden gemeld. Dat kan dus verschillen! De gemeente zal schriftelijk informeren of zij u wel of geen toestemming geeft voor het verrichten van vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid.

 

De vrijwilliger doet er goed aan zich hiervan vooraf te vergewissen en besturen van Afdelingen doen er goed aan hier vooraf op te wijzen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.