WMO 2015

Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg in Nederland anders georganiseerd en dat veroorzaakt  nogal wat onzekerheid. Misschien vraagt ook u zich af wat de gevolgen van al die veranderingen zullen zijn.
Seniorenvereniging KBO-Brabant kan uw vragen beantwoorden, en – belangrijker nog – u direct ondersteunen bij uw zorgaanvraag.

Wat gaat er veranderen in de zorg?
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die dan Wmo-2015 gaat heten. Deze wet regelt dat thuiswonende ouderen en mensen met een beperking ondersteuning en begeleiding krijgen. Gemeenten mogen grotendeels zelf bepalen hoe ze hun nieuwe taak gaan invullen.
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierin is de intensieve zorg geregeld. Zorg en ondersteuning worden voortaan vergoed door de gemeente of door uw zorgverzekeraar.

Waarom al die veranderingen?
Een belangrijk doel van de verandering is: mensen langer thuis laten wonen en zo veel mogelijk zelf laten regelen voor ze bij de overheid aankloppen voor hulp. De verandering is ook een bezuinigingsmaatregel: de rijksoverheid hoopt zo ruim 2 miljard euro te besparen.
Daarnaast verwacht het Rijk dat gemeenten beter in staat zijn om zorg op maat te leveren.

Wat betekenen de veranderingen voor u?
Concreet betekenen de veranderingen dat u wat minder snel recht heeft op zorg. De overheid verwacht dat u eerst bekijkt wat u zelf nog kunt en op welke manier familie, vrienden, buren of andere vrijwilligers u hierbij kunnen helpen. Pas daarna kunt u bij de overheid aankloppen. De overheid wil hiermee de participatiemaatschappij stimuleren: een samenleving waarin mensen elkaar helpen.

Wat kan KBO-Brabant voor u doen?
Om vanaf 1 januari 2015 uw zorg of ondersteuning zo goed mogelijk geregeld te krijgen, is het belangrijk dat u goed beslagen ten ijs komt. Zorg dat u weet waar u aan toe bent en waar u aanspraak op kunt maken!
KBO-Brabant kan u daarbij helpen, u staat niet alleen.

  • De senior cliëntondersteuners van KBO-Brabant ondersteunen u bij gesprekken met de gemeente en helpen u bij uw aanvraag. Zij weten van de hoed en de rand en komen – kosteloos en onafhankelijk! – op voor uw belangen.
  • Afdelingen van KBO-Brabant organiseren voorlichtingsbijeenkomsten waar speciaal daarvoor opgeleide seniorenvoorlichters u informeren over de veranderingen.
  • Als lid van KBO-Brabant kunt u, via onze senior cliëntondersteuners, zelfs eenberoep doen op een gespecialiseerde juridische helpdesk.
  • De lokale KBO-Afdelingen behartigende collectieve belangen van senioren inuw gemeente, ook waar het deWmo-2015 betreft.

Let op! De komende maanden kunnen de plannen voor de nieuwe wetgeving nog veranderen. U kunt een enquette invullen op www.zorgnaargemeenten.nl om de problemen beter in kaart te brengen. Voor een flyer met inf klik hier

De gemeenten geven namelijk voor een groot deel zelf invulling aan de uitvoering van de nieuwe wetgeving. Zie voor de laatste wijzigingen in onze gemeente deze link KLIK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.