Versoepeling regelgeving

Dit najaar is de regelgeving rondom het plaatsen van een mantelzorgwoning versoepeld. Het wordt daarmee makkelijker om een mantelzorgwoning te bouwen of te plaatsen. Ook het verbouwen van een bestaande schuur tot een mantelzorgwoning is mogelijk. Over de versoepeling van de regelgeving, de mogelijkheden en de onmogelijkheden vindt u meer informatie in het Informatieblad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Het Informatieblad legt uit over ‘de stenen’. Er komt echter meer bij kijken. Dit jaar heeft staatssecretaris Klijnsma in een kamerbrief kenbaar gemaakt dat de komende tijd wordt benut om ’te bezien hoe arrangementen rond mantelzorg verdere ondersteuning behoeven en om te onderzoeken wat de effecten zijn van de kostendelersnorm in de AOW op de mantelzorg.’ De kostendelersnorm in de AOW wordt in de volksmond de ‘mantelzorgboete’ genoemd. Er zijn namelijk plannen om deze kostendelersnorm ook te laten gelden voor iemand met een AOW die gaat inwonen (bijvoorbeeld) bij een volwassen kind om mantelzorg te ontvangen.

 

Over de kostendelersnorm in de AOW is nog veel onduidelijk. Vanaf 1 januari 2015 geldt de kostendelersnorm wel voor de bijstand; de uitkering wordt lager naarmate meer personen hoofdverblijf hebben in dezelfde woning. Het is van toepassing wanneer bijvoorbeeld twee gezinnen als één huishouden worden gezien.

Het zou daarom kunnen helpen om in geval van een mantelzorgwoning -als onverhoopt de kostendelersnorm ook voor de AOW gaat gelden- aparte huisnummers te hebben. Dit betekent echter niet dat het gegarandeerd is dat de kostendelersnorm niet van toepassing is.

Een huisnummer moet bovendien worden aangevraagd bij de gemeente. Een mantelzorgwoning wordt volgens de wet beschouwd als ‘functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw’. Elke gemeente heeft daarbij zijn eigen regelgeving.

 

Er is nog veel uit te zoeken over dit thema. Denkt u zelf na over de plaatsing van een mantelzorgwoning of wilt u gewoon meer weten? Neem contact op met Edith Mostert, beleidsmedewerker.

Bron: KBO-Brabant

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.