KBO Kring Geertruidenberg

kbo-logo-01Door Kees de Ruiter: in een schrijven aan college B&W zijn door ons enkel vragen gesteld over de Wmo. O.a. is het budget van Wmo 2015 gebruikt, wat gebeurt er met een overschot / hoeveel rijkssubsidie huishoudelijke in 2015 is daadwerkelijk besteed aan de zorg, en wat gebeurt er met het overschot? Antwoord van B&W:in vergelijking met andere gemeentes uit de regio denk wij dat we een goede uitvoering hebben gegeven aan de wmo regeling, er zijn maar een beperkt aantal bezwaren gemeld die in overleg zijn opgelost. Ja, er was in 2015 een incidentele overschot, maar wel erbij gemeld dat wij structureel € 300.000,- hebben bij gelegd dit omdat het rijk deze uitvoering bij de gemeentes heeft gelegd, maar hiervoor niet de volle 100 % vergoeding tegenover heeft gesteld.

Wij duren te stellen, gelet op het zeer beperkte aantal bezwaarschriften, dat het geld voor de zorg ook is toegekomen aan alle inwoners, die zorg nodig hebben.

Bewaren

Bewaren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.