Maart 2015

2014-03a

Welkom aan onze nieuwe leden:
Mevr Koopmans, Mevr Rina Lambregts, Mevr Nel v Ham, Mevr Nelly Raaijmakers, Dhr Cor Radings

2014-03b

2014-03c

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. donderdag 26 maart, 2015

In deze vergadering werd de heer Han Heesters, voorzitter a.i. met algemene instemming van de leden verkozen tot voorzitter.
Als 5e bestuurlid werd de enige kandidaat, de heer Terry van Erp (onze nieuwe webmaster), bij acclamatie aangenomen.
Het bestuur bestaat nu uit: Voorzitter Han Heesters, Secretaris Rob Elbers, Penningmeester Wim Domenie, Bestuursleden Maris Sperber en Terry van Erp.
De kaskontrole is bij monde van Tonny Brabers accoord bevonden, Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.
Jaarverslag: De penningmeester heeft aan de hand van een aantal slides een uitgebreid jaarverslag gegeven waar iedereen zich in kon vinden. De conclusie is dat wij een gezonde vereniging zijn, waar we trots op mogen zijn!
Kascommissie: Mevrouw Tonny Brabers treedt af omdat haar termijn is verstreken.Voor 2015 bestaat de nieuwe kascommissie uit de heren Henk Schoonen, Jan van Bragt en Paul Schmidt.
Ook voor 2015 staan weer diverse aktiviteiten op stapel. Met name ons 65-jarig bestaan. Noteert u zovast 1 oktober, 2015 in uw agenda!!
De jaarlijkse busreis zal plaats hebben op donderdag 25 juni a.s.
De voor het eerst gehouden dansmiddag op zondag 22 maart j.l. was reuze geslaagd. Het zou alleen misschien nog iets gezelliger kunnen zijn als de opkomst wat groter was. Dus houdt u niet in en kom ook gezellig. Wilt u niet dansen, ook goed, kom dan gewoon wat drinken en praten! Het gaat om de gezelligheid.
We hopen op een succesvol en vooral ook gezellig jaar! Daar kunnen wij allen aan bijdragen!!

Agenda:
12 april Inloopzondag SWOG
18 april Rik en jokermarathon
26 april Inloopzondag
10 mei Inloopzondag SWOG
24 mei Inloopzondag met bingo

Zaterdag 18 juli BBQ

Donderdag 1 oktober Viering 65 jarig bestaan
Nadere informatie volgt

Onze vaste wekelijkse activiteiten:
Maandag Biljarten Beja Dongemondcompetitie
Knutselen De vlijtige handjes
Dinsdag Biljarten Beja Dongemondcompetitie
Woensdag Kaarten Klavertje 4 (rikken, jokeren, klaverjassen)
Donderdag Biljarten Beja Interne competitie
Vrijdag Sjoelen De vliegende schijven
Inloopmiddag

Busreis:
Onze dagtocht voert ons dit jaar over de grens naar onze oosterburen.

2014-03d

Voor verdere informatie en aanmelden zie de bijlage.

Kaarten:

Rik en Joker marathon
Zaterdag 18 april

Aanvang 10.00 uur
Graag 9.30 uur aanwezig
Einde ± 17.00 uur
Kosten € 10.00 p.p. incl lunch
Vele mooie prijzen
Aanmelden per email:
penningmeester@ouderenbond-geertruidenberg.nl
of per telefoon: 0162-521120
maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur
of in ons gebouw
maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur

Website:
Om snel op de hoogte te zijn van het laatste nieuws kijkt u dan regelmatig op onze website

http://ouderenbond-geertruidenberg.nl


Het volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 4 mei bij u worden bezorgd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.