Februari 2015

even-bijpraten-jaargang-10-02
Welkom nieuwe leden: Mevr. Sjaan Fijneman, mevr. Coba Manuel, dhr. Bert van der Veeke, mevr. Ans van der Veeke, mevr. Mieke van den Hout, mevr. Petra Soeters en dhr. Jan Kuijsters.

even-bijpraten-jaargang-10-02a

Inloopzondag / bingo: vanwege de carnaval wordt de 3e zondag verplaats naar de 4e zondag, 22 februari a.s. Deze zondag houden we weer een kleine bingo, daarnaast kunt u doen waar u zin in heeft, kaarten, sjoelen, biljarten etc.
De aanvang van deze activiteit begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur.
Bij binnenkomst krijgt een ieder gratis 1 koffie / thee aangeboden.

Contributie 2015: Er zijn vele Leden die hun contributie 2015 hebben betaald, in Vestingzicht of per bank, maar nog niet iedereen. Graag aan degene die dit nog niet hebben gedaan, een verzoek omdat dit zo spoedig te doen.
KBO – Brabant heeft de peildatum, waarop bepaald wordt wat het aantal leden is, waar de afdeling afdracht voor moet doen vervroegd van april naar 15 maart van een kalenderjaar.
Betekent dat wij verplicht zijn om Leden uit te schrijven die op 15 maart geen contributie hebben betaald. De contributie voor het jaar 2015 is € 20,- per persoon. Leden die aan kunnen tonen dat men bij een andere kbo afdeling lid is en de volle contributie daar betalen, betalen een contributie van € 10,- per persoon.
U kun u contributie voldoen in Vestingzicht bij de dan aanwezige barvrijwilliger/ster of overmaken voor 14 maart a.s. op rek: NL53 RABO 01156.02.828 t.n.v. KBO Geertruidenberg.

even-bijpraten-jaargang-10-02b
Carnaval 2015: wordt gehouden op dinsdag 17 februari a.s., de middag wordt verzorgt door diverse plaatselijke artiesten. Aanvang 13.30 uur (( de zaal gaat pas om 13.00 uur open ) en einde 18.00 uur. Men kan zich opgeven voor deze middag inclusief aan einde van de middag een overheerlijke rijsttafel tot 12 februari a.s. in ons gebouw Vestingzicht. De kosten van deze middag en rijsttafel bedraagt voor leden € 5,- en voor niet leden € 10,- per persoon.
Wilt u carnaval komen vieren zonder mee te eten. Dat kan, u hoeft zich dan hiervoor niet aan te melden en bent van harte welkom.

Website: een vrijwilliger is bezig om voor ons een eigen website te bouwen en te onderhouden, die zo gauw deze klaar is aan de leden de naam wordt bekend gemaakt. Op deze site wordt de maandelijkse activiteiten, nieuwsbrieven, activiteiten, foto`s en email adressen van het bestuur vermeld

Hobbyclub “De vlijtige handjes”: In deze dure tijd is het hebben van een hobby vaak een kostbare aangelegenheid. Op maandagmiddag van 13.30 tot uiterlijk 16.00 bent U welkom bij: Nel de Hollander en Jeanny van de Leemput die U dan laten zien dat we met spulletjes die we in en om ons huis hebben al heel vaak mooie dingen kunnen maken die weinig kosten.
Het is een uitdaging die wij met jullie willen aangaan “VAN NIETS NAAR IETS MOOIS”.
De kosten zijn per middag € 1,50 maar dit is dan inclusief het materiaal.
Alleen moet u dat wel uw oude bloempot of vaas meebrengen. (of als we b.v. een zwevend kopje gaan maken het kop en schoteltje meebrengen)
Voor de rest van het materiaal zorgen wij dan.
We hebben iedere maand een nieuw onderwerp wat we met jullie willen gaan maken.
Deze keer zijn we van een oude vaas, waxine houder of bloempot die u in de kast had staan en dacht “tje wat moet ik er eigenlijk mee” een nieuwe creatie aan het maken.
Kijk eens op de site voor de foto’s wat we aan het maken zijn.
U zult verrast zijn wat mogelijk is.
Misschien is het voor U wat om ons te komen vergezellen met een hele leuke middag.
En niet denken: dat kan ik niet, want alle hulp is aanwezig om U te helpen bij het maken
” van niets naar iets”.

Aangifte doen over 2014 : pas vanaf 1 maart a.s. kunt u uw aangifte inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2014 doen. In januari en februari kunt u geen aangifte doen over 2014 met het aangifteprogramma of het aangifteformulier van de Belastingdienst.
De belastingdienst krijgt de gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte in januari en februari van instanties als werkgevers, gemeenten en banken. Daarom is de vooraf ingevulde aangifte pas vanaf maart beschikbaar. Door het verschuiven van de aangifteperiode naar maart en april, kunnen nog meer mensen gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte. U hebt dan 2 maanden de tijd om uw aangifte te controleren en eventueel aan te vullen.
– Uw aangifte 2014 moet binnen zijn voor 1 mei 2015.
– Doet u aangifte in maart 2015? Dan krijgt u voor 1 juli bericht.
– Doet u aangifte tussen 1 april 2015 en 1 mei 2015? Dan wordt geprobeerd ook voor 1 juli bericht te sturen.
– Lukt het u niet voor 1 mei aangifte te doen? Dan kunt u uitstel aanvragen. U krijgt dan
uitstel tot 1 september 2015.
– Doet u aangifte na 1 mei 2015? Dan doen wij ons best om u binnen 3 maanden bericht te sturen

KBO blad ‘ONS’: eerst volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 2 maart bij u
worden bezorgd.

sjoelenSjoelclub: Wie heeft vroeger niet eens aan sjoelen gedaan, de één als tijdverdrijf, de andere als hobby en een andere in wedstrijdverband. Het lijkt zo gemakkelijke om b.v. 20 maal van die afgezaagde boomstammen door een klein rechthoekig gaatje te gooien. Toch, elke vrijdagmiddag, aanvang 13.30 uur wordt dit in een competitie door 16 deelnemers onder de leiding van ervaren sjoeler Benno van de Leemput gedaan. Elke maand is er voor degene die de hoogste gemiddelde gooit een klein prijsje. Wat let U, kom kijken en/of sjoel een keer vrijblijvend mee.

 

schoonmaak-01schoonmaak-02Sluiting Vestingzicht: maandag 16 februari en woensdag 18 t/m vrijdag 20 februari is het gebouw Vestingzicht gesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.