December 2014

even-bijpraten-jaargang-09-06

Welkom nieuwe leden: Dhr. Terry van Erp en mevr. Judith Mundel.

bingoBingo: Eerstvolgende maandelijkse bingoavond zal plaats vinden op dinsdag 9 december en op dinsdag 13 januari a.s. aanvang 19.30 uur – zaal is open om 18.15 uur.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst: Deze zal gehouden worden op zondag 4 januari, waarin iedereen de gelegenheid heeft om elkaar te begroeten, en elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar te wensen.
Uiteraard zal dit plaats vinden met een drankje en hapje. U bent welkom vanaf 13.30 uur in ons lokaal `Vestingzicht`.

kopje-koffieInloopzondag: Elke 1ste en 3de zondag van de maand is er een inloop o.a., 21 december, 18 januari en 1 februari die in ons verenigingsgebouw ‘Vestingzicht’ wordt gehouden. De aanvang van deze activiteit waar u kunt doen waar u zin in heeft, kaarten, sjoelen, biljarten etc. begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur.
Bij binnenkomst krijgt een ieder gratis 1 koffie / thee aangeboden.

Activiteiten: Afgelopen 2 maanden hebben er een aantal activiteiten plaats gevonden. In oktober een klaverjasmarathon, november een rik – jokertoernooi en op 19 november jl. ons Sint Nicolaas viering. Alle drie de activiteiten zijn zeer succes verlopen en dit vooral dank zij de inzet van onze vrijwilligers, zonder hun is niets mogelijk. Daarom des te meer jammer dat de geplande vrijwilligersavond, dit als dank voor hun inzet de afgelopen jaar (26 september jl.) en die in zijn geheel was georganiseerd door het bestuur is geannuleerd.
De activiteiten waar het bestuur nu mee bezig zijn, zijn de komende Kerst viering, nieuwjaars – bijeenkomst en de jaarlijkse carnavalmiddag.

Website: i.o. met de plaatselijke ouderenbonden en SWOG wordt onze activiteiten vermeld op de site van www.swog.nl , waar u rechts boven een knop vind met de tekst `Ouderenbonden`.
Tevens is op de site van onze afdeling een link geplaatst naar een website waar u foto`s kunt bekijken vanaf 2006 tot heden.

Kerstviering: Vindt plaats op vrijdag 19 december a.s., u kunt zich hiervoor nog opgeven tot 15 december a.s.

Trema: Een semi overheidsinstelling, betaald vanuit onze gemeente kas, dus van uw en mijn belastinggeld. Deze instelling is bij uitstek de meeste gebruikte en juiste organisatie binnen onze gemeente waar u met u problemen naar toe kan gaan. Dagelijks zijn er 4 beroeps en goed opgeleide maatschappelijke medewerkster aanwezig om u te helpen. Elke ochtend is er een vrije inloop vanaf 09.00 uur – 10.30 uur, komt dit bij u niet uit, kan via tel. nr. 520387 een afspraak gemaakt worden met een van de medewerkers.
Tevens zijn op de maandag en donderdagmorgen een aantal vrijwilligers aanwezig voor administratieve werkzaamheden, denk hierbij aan het aanvragen van diverse gemeentelijke uitkeringen, collectieve gemeentelijk zorgverzekering, aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belasting, het ordenen van post etc.
Tevens hebben deze vrijwilligers de mogelijkheid, voor degene die niet bekend zijn met digitale middelen, om diverse toeslagen (o.a. zorg – huur) samen met u aan te vragen.
Te vermelden is nog dat vanaf maandag 1 december jl. de vrijwilligers werkgroep `Voor Elkaar` uitgebreid is met een juridische medewerkster.
Trema: Wilhelminalaan 11 c in Raamsdonksveer

Huishoudelijke hulp blijft ook in 2015!

In 2015 verandert er nog weinig voor de huishoudelijke hulp in Geertruidenberg. Dat is goed nieuws, want natuurlijk heeft ook Geertruidenberg te maken met flinke bezuinigingen van het Rijk. Toch besloot de gemeente 2015 te benutten om na te denken over de vernieuwing van de huishoudelijke hulp. En niet gelijk fors in te grijpen. Wel gaat men de huishoudelijke hulp ‘oppoetsen’. We leggen graag uit wat dit voor u betekent.
De bezuiniging van €300.000 door het Rijk verdelen we in Geertruidenberg over 2 jaar. Zo hoeven we komend jaar nog geen drastische maatregelen te verwachten. In tegenstelling tot veel andere gemeenten waar inwoners de lichtere huishoudelijke hulp soms helemaal zelf moeten betalen. Wel kan het zijn dat er in 2015 al wat kleine wijzigingen worden doorgevoerd. De huishoudelijke hulp wordt dus al wel een beetje opgepoetst!
In 2015 denkt men na over vernieuwing van de huishoudelijke hulp, het ‘oppoetsen’. Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met partijen als de WMO-raad. Want we komen verder met elkaar!
Dat er in de toekomst iets gaat veranderen is duidelijk. Wil men ook in de toekomst goede zorg en huishoudelijke hulp kunnen bieden voor kwetsbare inwoners. Hier is minder geld voor. Dus zoekt men, met elkaar naar creatieve en efficiënte oplossingen.
Ja, in het land worden al allerlei initiatieven genomen om te bezuinigen op de huishoudelijke hulp. Die oplossingen richten zich vooral op de lichtste vormen van huishoudelijke ondersteuning. Een mooi voorbeeld is het oprichten van een was- en strijkservice voor inwoners met een zorgvraag.

Ledenvergadering: a.s. vrijdagmiddag vindt er een ledenvergadering plaats, in de hoop de leden de bestuursproblemen oplossen. Een agenda tevens en verslag van een bestuursbijeenkomst heeft een ieder reeds ontvangen. Tevens is door een lid aan een groep leden een persoonlijke schrijven bij gevoegd (niet iedereen heeft deze bijlage ontvangen / gekregen). Aanvang 14.00 uur in het gebouw Vestingzicht.

Cadeautje van het rijk: Het rijk heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige uitkering ontvangen vanwege de gedaalde koopkracht. De gemeente zorgt dat deze tegemoetkoming bij de juiste mensen komt. Heeft u als AOW’er een  netto maandinkomen lager dan:

  • Alleenstaande € 1090,99
  • Echtpaar / samenwonende € 1501,69 , dan kan u in aanmerking komen voor deze uitkering.
    Degene die een inkomen hadden in de september jl. via de gemeente, bijstand etc. hoeven zelf geen aanvraag in te dienen. Deze mensen hebben hier over in de maand november een bericht gehad, over deze tegemoetkoming, voor alleenstaande een bedrag van € 70,- en voor echtparen / samenwonende een bedrag van € 100,-.
    Degene die menen ook voor deze extra uitkering in aanmerking te komen, kunnen dit via een daar voor bestemd formulier en de inkomensgegevens over de maand september jl. voor 31 december a.s. bij de gemeente indienen.
    Formulieren kunt u verkrijgen in ons gebouw Vesting, bij de dan aanwezige barvrijwilliger, problemen met het invullen daarvan, elke maandag en donderdagmorgen kunt u daarvoor terecht bij het centrum `Trema`.

KBO blad ‘ONS’: Eerst volgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van maandag 5 januari a.s.
bij u worden bezorgd.

Daar dit het laatste nieuwsblad van dit jaar is wil het bestuur, en tevens mede namens alle vrijwilligers van onze afdeling een ieder prettige feestdagen, een gelukkig 2015 maar vooral een gezond 2015 toewensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.