September 2014

even-bijpraten-jaargang-09-05

Werkzaamheden bestuur Ouderenbond Geertruidenberg

Een gestructureerde taakverdeling is bijna volledig uitgewerkt. Vervolgens wordt het concept voorgelegd bij het voltallige bestuur. Eventuele suggesties en opmerkingen worden in overweging genomen. Het schriftelijk uitwerken van de taakverdeling zal nog geruime tijd in beslag nemen.

Verdeling van taken
De uitvoering van het structuurplan wordt meest door onze bestuursleden uitgevoerd, maar taken delegeren naar overige vrijwilligers is mogelijk. Bestuursleden kunnen een keuze maken uit het takenpakket: Facilitaire, Vereningszaken, Dienstverlening, Activiteiten, Communicatie & Marketing, Bar en Wmo. Daarnaast is er een takenpakket ingevuld voor de voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden kunnen meerdere pakketten op zich nemen.

Een belangrijke taak is de WMO! Op 1 januari 2015 treedt de WMO-2015 formeel in werking. Deze nieuwe wet vervangt de huidige Wmo. Deze wetswijziging staat niet op zich. De AWBZ zal te zijner tijd gaan verdwijnen en daarvoor komt de Wet langdurige zorg in de plaats. Gemeenten zijn na 1 januari 2015 verplicht om elke WMO- aanvrager in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van een informele cliëntondersteuner. Deze vrijwilliger staat naast de cliënt in het hele proces van de aanvraag.

Dit heeft gevolgen voor de werkwijze van onze vrijwillige Ouderenadviseur. Is deze bereid en in staat om een opleiding te volgen tot cliëntondersteuner? Het is nodig om extra cliëntondersteuners te werven onder onze leden, we kunnen niet op een paard wedden.

Misschien voelt u zich (na het lezen van deze tekst) geroepen, u aan te melden als kandidaat cliëntondersteuner! U kunt zich aanmelden via het secretariaat: Telefoon, 0162-521120 of via e-mail aan het: secretariaat

Welkom nieuw lid: Mevr. Lien Verhagen.

Bingo: eerst volgende maandelijkse bingoavond zal plaats vinden op dinsdag 9 september en 14 oktober a.s. aanvang 19.30 uur – zaal is open om 18.15 uur.

Klaverjasmarathon: Deze zal plaatsvinden op zaterdag 25 oktober a.s. in ons gebouw ‘Vestingzicht’. Deelname kosten zijn € 12,50 , hierbij is een heerlijke lunch bij in begrepen. Na de marathon, en voor de prijsuitreiking wordt nog een grote loterij gehouden. Opgeven voor deze activiteit kunt u tot 20 oktober bij dhr. Jan Maaskant telefoon 0162-513501 of mobiel 0625137763.

Inloopzondag: Elke 1ste en 3de zondag van de maand is er een inloop, die in ons verenigingsgebouw ‘Vestingzicht’ wordt gehouden. De aanvang van deze activiteit waar u kunt doen waar u zin in heeft, kaarten, sjoelen, biljarten etc. begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur.
Bij binnenkomst krijgt een ieder gratis 1 koffie / thee aangeboden.

Beja biljarttoernooi 2014: jl. vrijdag 8 augustus is er een spannend finale gespeeld onder een grote belangstelling. Het is een finale van hoog niveau geweest en de spetters volgen eraf. Als 1e is geëindigd de ploeg `De Blauwe Punt B`, bestaande uit de biljarters Bert Maas, Eddy Nooijen, Bert de Laat en Martin de Wit. Als 2e is geëindigd de ploeg `De Blauwe punt A, en als derde de ploeg `De Ouwe Keu A`.

KBO blad ‘ONS’: Het eerstvolgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van dinsdag 13 oktober bij u worden bezorgd.

Per 1 augustus jl. is gebruik van IBAN in het betalingsverkeer verplicht: hoorde de laatste weken dat ouderen die niet in bezit zijn van internet, problemen hebben met het overschrijven van gelden naar anderen, hun overschrijvingsformulier terug krijgen van de bank, daarom hieronder nog informatie hierover.

Het IBAN van Nederlandse bankrekeningnummers bestaat uit 18 cijfers en letters. Het bestaande rekeningnummer is hierin opgenomen. Tot op heden verliepen betalingen geruisloos, ook wanneer alleen het ‘oude’ rekeningnummer werd ingevuld.
Vanaf 1 augustus moet men echter het volledige IBAN nummer gebruiken. Wanneer u alleen het oude rekeningnummer invult, wordt de betalingsopdracht niet geaccepteerd en teruggestuurd.

Hoe kunt u het IBAN – nummer vinden?
Het IBAN – nummer van uw eigen rekeningnummer(s) staat op de rekeningafschriften van uw bank vermeld. Ook op nieuwe betaalpassen staat al geruime tijd het IBAN-nummer. Verder zijn er de volgende mogelijkheden om iemands IBAN te achterhalen:
Op internet via uw eigen bank.
Door een sms met het betreffende rekeningnummer naar nummer 4226 te sturen,
door 0900-4226242 te bellen en de aanwijzingen te volgen.

Trema `Voor Elkaar`: Welzijnsinstelling Trema, mede gevestigd in het Rabokantoor in Raamsdonksveer heeft sinds enkel maanden een projectgroep die onder de naam van `Voor Elkaar` elke maandagmorgen hulp verlenen bij het invullen van formulieren, ordenen en doornemen van post, samen brieven opstellen, internetzaken regelen (o.a. zorg en huurtoeslagen).
Hier blijkt een grote vraag voor te zijn, wat heeft geleid dat vanaf 1 september jl. men hiervoor terecht kan zowel op de maandag als donderdagmorgen, van 09.00 uur – 11.00 uur.
Voor meer informatie, bel. 0162-520387

Zorgverzekering: Nu is al bekend gemaakt dat de zorgpremie in 2015 met ongeveer € 10,- per maand wordt verhoogd, tevens gaat ook eigen risico voor alle volwassenen omhoog.
Elk najaar zijn er vele duizenden mensen die zich oriënteren op de mogelijkheden die elke zorgverzekeraar biedt en zeer vele stappen dan ook over naar een andere zorgverzekering.
Kijkt eens naar u huidige zorgverzekering en bijbehorende kosten. Een goed alternatief is de zorgverzekering die KBO – Brabant voor al haar leden heeft afgesloten bij IAK – VGZ zorgverzekeraar. Bij deze collectief afgesloten zorgverzekering krijg men een (2014) korting van 8% en op het aanvullende pakket 5 %.

De gegevens voor 2014 waren / zijn een zorgpremie van € 88,27, en als u een aanvullende verzekeringkrijg heeft krijgen de leden van KBO Brabant extra vergoedingen bestaande uit:

  • € 240,- extra vergoeding voor beweegzorg (fysiotherapie).
  • € 500,- extra vergoeding voor geneesmiddelen.
  • Vvergoeding van uw verplichte rijbewijskeuring (bij de door KBO geselecteerde keuringsartsen).
  • Eenmalige KBO – Brabant lidmaatschapbijdrage van € 20,-
    Informatie hierover kunt u inzien op de website van www.kbo-brabant.nl , of te verkrijgen bij één van onze bestuursleden.

Dag van Ouderen: Vindt plaats op vrijdagmiddag 3 oktober a.s. in Boelaars Zalencentrum Keizersdijk 48 Raamsdonksveer. U bent welkom vanaf 13.00 uur, gedurende de middag zal er 2 maal een entertainment zijn, in de pauze verkoop lootjes en einde van deze activiteit zal zijn ongeveer om 17.00 uur. Inschrijven voor deze activiteit kunt u elke middag in ons gebouw `Vestingzicht`, tevens te voldoen een inschrijfgeld van € 6,- per persoon.

Landgoed `Het Broek`: iets moois hoeft niet veraf te zijn, wist u dat in Raamsdonk een prachtige Rijtuigmuseum `De Koetserij` waarvan de prachtige hal voorzien is van vele authentieke rijtuigen uit de periode 1865-1910. Tevens staat er een zeer grote nog spellende Pels-standaart orgel, waarop regelmatig concerten worden gegeven. Tevens word het museum omringd door 15.000 m2 tuin waaronder een beeldentuin met een kunst paviljoen genaamd `Art Collection`. Tijdens een bezoek is er de mogelijkheid iets de gebruiken in het koffie/ theeschenkerij `De Mandarijn`. Te vermelden is dat dit museum zeer rolstoelvriendelijk is met diverse voorzieningen. Het landgoed is gevestigd in Raamsdonk, Lange Broekstraat 1, de openingstijden zijn: vrijdag -zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.