Augustus 2014

even-bijpraten-jaargang-09-04

Voorwoord:
Wij zijn nu 2 maanden verder en merken dat leden weer vertrouwen hebben! We kunnen hieruit afleiden dat ons bestuur op de goede weg zit! Ik heb met leden gesproken, geluisterd en afgetast wat er leeft. Heb informatie en advies gekregen, waar wij op moeten letten om van de Ouderenbond Geertruidenberg een transparante vereniging te maken. Zoals ik jullie vertelde bij mijn kandidaatstelling als voorzitter, “we beginnen bij nul”. Alle rugzakken moeten af en zetten een streep onder het verleden. Tijdens de jaarlijkse barbecue zag je saamhorigheid bij leden en bestuur, we waren een grote familie! We hebben er met elkaar een gezellige dag van gemaakt. Leden die zich spontaan hebben aangemeld voor hand en spandiensten, dat was overweldigend. Na afloop heeft ons bestuur veel complimentjes gekregen, daardoor krijg je als bestuurder weer positieve energie! Voorzitter John Colfoort

Werkzaamheden bestuur Ouderenbond Geertruidenberg
Het besturen van een vereniging wordt in onze snel veranderende en complexer wordende maatschappij steeds moeilijker. De tendens tot professionalisering is een voorbeeld van verandering, waar verenigingen mee geconfronteerd worden.

Er dient overzicht en samenhang te zijn in de structuur van de vereniging, zodanig dat opvolgende bestuurders en vrijwilligers weten waar de vereniging naartoe gaat.
Deze structuur ontbreekt volledig bij Ouderenbond Geertruidenberg!

Naast inzicht in samenhang en structuur is het beleidsplan een besturingsinstrument.
Voor bestuurders is het een houvast en toetsingsinstrument voor de te volgen richting.
Met andere woorden: Het beleidsplan vormt het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, activiteiten en verdeling van middelen in de vereniging wordt vormgegeven. Het is van belang dat ons bestuur in het beleidsplan een duidelijke toekomstvisie aangeeft, wat wil men bereiken en wanneer!

Tijdens een bestuursvergadering wordt het concept voorgelegd. In deze fase is het mogelijk, eventuele veranderingen of suggesties aan te dragen, welke DB meeneemt in de verdere besprekingen. Nadat alle suggesties en opmerkingen in het beleidsplan zijn meegenomen en het plan volledig is, wordt het gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering.

Achter de schermen wordt door DB hard gewerkt aan een concept beleids- en structuurplan.
Er wordt prioriteit gegeven aan het structuurplan. Afspraken maken over de manier van onderling communiceren is uitermate belangrijk. Naarmate er meer mensen bij de organisatie betrokken worden, is het opmaken van een duidelijke taakverdeling een must. Afspreken wie wat doet, welke bevoegdheden daarbij horen en hoe men elkaar op de hoogte gaat houden. Hoe complexer de vereniging, hoe belangrijker de organisatiestructuur. Structuur en beleid zijn nauw met elkaar verweven. Een organisatiestructuur moet een vertaling zijn van het beleid.

In een volgende editie van “Even bij Praten” wordt verdere uitleg gegeven over de bestuurlijke werkzaamheden. Bestuur Ouderenbond Geertruidenberg

Welkom nieuwe leden: Dhr. Kees Verschoor, mevr. Tonny de Jongh, mevr. Engelina
Leenaars, mevr. Coby Heijmans, dhr. Bert Heijmans, mevr. Sperber en mevr. Ria Domenie (deze laatste is tevens vrijwilliger geworden voor bingoactiviteiten en bar werkzaamheden bij jaarlijkse evenementen).

Bingo: De eerste bingo van het winterseizoen 2014 – 2015 zal plaats vinden op dinsdag
9 september, aanvang 19.30 uur – de zaal is open om 18.15 uur.

Inloopzondag: Elke 1ste en 3de zondag van de maand is er een inloopmiddag, in ons verenigingsgebouw ‘Vestingzicht’. De aanvang van de inloopmiddag is om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Op deze middag kunt u aan verschillende activiteiten meedoen, zoals kaarten, sjoelen, biljarten etc.
Bij binnenkomst krijgt een ieder gratis 1 koffie / thee aangeboden.

Jaarlijkse dagtocht: Deze heeft plaatsgevonden op donderdag 26 juni jl. met 52 deelnemers. Het was een gezellige en interessante dag, mede ook dankzij het goede weer. ‘s- Morgens in het EDAH-museum ontvangen met koffie en een ‘snelle Jelle’. Daarna zijn we in kleine groepjes verdeeld om het museum te bekijken, keer op keer hoorde we kreten van ’dat kan ik ook nog van vroeger’. Het museum was zeer compleet vanaf de oprichting tot op heden, er is van alles te zien.
Na deze bezienswaardigheden werd ons een heerlijke lunch aangeboden, en gingen we  richting de plaats Haps. Hier werden we ontvangen in een kleine kippenfarm, eerst koffie met koek, daarna weer koffie met een super grote appelpunt. Er werd verteld over de kip en de haan, men was verbaasd over de zeer vele dubbelzinnige opmerkingen die door onze leden werden gemaakt, het was lachen gieren en brullen. Uiteindelijk is het toch gelukt om een stukje voorlichting te geven, en mochten we proeven van 4 verschillende soorten advocaat, genaamd Doortje. De dag werd afgesloten in restaurant Kruidentuin te Casteren, waar we hebben genoten van een buiten gewoon heerlijk diner.
De gehele dagtocht overziende, is het een gezellige/mooie dag geworden, ondanks dat we
‘s middags een terrasje hebben gemist.
Dit met dank aan Ria van Ham die deze dagtocht heeft georganiseerd in een stuurloze bestuursperiode.

BBQ: Onze afsluitende activiteit van het winterseizoen 2013 – 2014 heeft met een zeer groot aantal deelnemers plaatsgevonden op ons mooi aangelegd terras. Het zou zeer warm worden, tegen de 35 graden, gelukkig was er gezorgd voor voldoende parasols. Na drie uur kwam er een geringe bewolking en een heerlijk windje, wat heeft geleid tot een zeer gezellige barbecue.
De barbecue werd verzorgd door Ronald Broeders en zijn medewerkers, en was zoals we van hem gewend zijn, compleet, smakelijk, en heerlijk.

Beja biljarttoernooi: Nadat op vrijdag 27 juni jl. de loting onder leiding van wedstrijdleider Maris Sperber heeft plaats gevonden is het toernooi op maandag 7 juli jl. van start gegaan met 80 deelnemers. Het waren spannende wedstrijden, soms van een zeer hoog niveau.
Vrijdag 7 augustus jl. is onder grote belangstelling de finale gespeeld.
Bij de volgende editie van Even Bijpraten zal vermeld worden wie de winnaars zijn van het Beja biljarttoernooi.

KBO blad ‘ONS’: Het eerstvolgende KBO blad ‘Ons’ zal in de week van dinsdag 9 september bij u worden bezorgd.

De minima: Minima krijgen dit jaar een extraatje. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van Staatssecretaris Klijnsma. Een echtpaar krijgt eenmalig €100, een alleenstaande ouder € 90 en een alleenstaande € 70.
In 2014 staat de koopkracht van minima onder druk. Daarom heeft het kabinet in de begroting voor 2014 eenmalig € 70 miljoen gereserveerd voor een koopkrachttegemoetkoming.
Het wetsvoorstel wordt in het najaar in de Eerste Kamer besproken.
De bedoeling is dat mensen met de laagste inkomens voor de kerst van dit jaar het extraatje als koopkrachttegemoetkoming krijgen. Gemeenten en/of de Sociale Verzekeringsbank zullen het extraatje uitkeren.

Later dit jaar zal er voorlichting gegeven worden over de aanvraag en uitbetaling van de regeling. Mensen hoeven zich daarom nu nog niet te melden of actie te ondernemen.
De tegemoetkoming is bedoeld voor bijstandgerechtigden en voor mensen, die een inkomen hebben van maximaal 110% van het sociaal minimum. Dat betekent dat naast mensen met een bijstandsuitkering ook werkende of andere uitkeringsgerechtigden met een laag inkomen in aanmerking komen. Om de tegemoetkoming een wettelijke basis te geven wordt de Wet Werk en Bijstand tijdelijk aangepast.

Welkom bij Steffie: Welkom op mijn website, www.steffie.nl . Ik ben Steffie en ik leg je op een makkelijke manier uit hoe dingen werken. Bijvoorbeeld Internet, e-mailen of bankzaken. Klik op het vraagteken voor meer uitleg over mijn website.
Wegwijs in eigen gemeente dankzij gemeente wijzer. Er is een vernieuwde website www.Gemeentewijzer.nl in de lucht. Gemeentewijzer.nl helpt bij het vinden van evenementen, activiteiten, faciliteiten en lokale instellingen in uw gemeente. Verder ontdekt u meer over de gemeente zoals actueel nieuws, wijkverenigingen, links naar lokale websites en nog veel meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.