Juni 2014

even-bijpraten-jaargang-09-03
Van de voorzitter

Als de nieuwe voorzitter van de KBO Geertruidenberg is mij gevraagd of ik een stukje wil schrijven in het blad Even Bijpraten. Het voordeel van een tablet is dat je lekker in de tuin het voorwoord kan schrijven met op de achtergrond het gezang van een koolmees, merel, vink en mussen.

Vanwege een aantal interne problemen is op 30 mei een geheel nieuw bestuur gekozen,door de ledenvergadering.
Ik mag heel trots op jullie zijn dat de ledenvergadering heel goed is bezocht, dat betekend dat de KBO Geertruidenberg heel belangrijk is voor jullie en ingezien dat het zo niet langer meer kan. Het kan een hele mooie vereniging worden waar senioren zich thuis voelen, en dat we voor elkaar zijn. Dit moet de doelstelling zijn waar wij allemaal aan moet werken. Het bestuur, de vrijwilligers en de leden.

Wij als bestuur willen de KBO weer terug brengen waarvoor het is bedoeld: een actieve vereniging voor senioren vanaf 50 jaar. Waar senioren elkaar ontmoeten , en samen aan ontspanning en aan sport doen, of nemen zij deel aan culturele activiteiten. Ook worden hun individuele en collectieve belangen behartigd.

Het bestuur heeft nog veel werk te verzetten,en daar hebben wij jullie steun en geduld voor nodig om dit voor elkaar te krijgen als alles weer loopt zoal het moet zijn kunnen alle leden weer trots op elkaar zijn, dat ze bij zo’n mooie verenig behoren.
Waar weer gepraat en geluisterd wordt naar elkaar en niet over elkaar.

John Colfoort.

Nieuwe leden: We heten welkom, mevr. Gertrud Mureau, dhr. John Colfoort, dhr. Jan Dolkemade, dhr. Eef Schaal, dhr. Jan Serraris en de terugkeer van Bertus en Lucia van Aken.

Bestuurmededelingen: Jl. vrijdag 30 mei heeft er in bijzijn van zeer vele leden een extra noodzakelijke ledenvergadering plaats gevonden. Dit was noodzakelijk daar er sinds 10 april er geen bestuur was. Een commissie van 3 wijze heren onder voorzitterschap van de Nestor uit Geertruidenberg, dhr. Joop Heesters, heeft het voor elkaar gekregen om een nieuwe bestuur voor te stellen, waarna deze na een stemming met zeer grote stemmen worden verwelkomt. Het bestuur bestaat m.i.v. 30 mei uit de volgende personen,
Voorzitter : John Colfoort
Secretaris : Ad van Kappel
Penningmeester: Wim Domenie
Bestuursleden: Han Heesters , Joan Janssen, Rob Elbers en Maris Sperber

Bingo: De eerstvolgende bingo zal plaats vinden op dinsdag 9 september.

Inloopzondag: Elke 1e en 3e zondag van de maand is er een inloop zondag die in ons verenigingsgebouw `Vestingzicht`wordt gehouden. De aanvang van deze activiteit waar u kunt doen waar u zin in heeft, kaarten, sjoelen, biljarten etc. begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Bij binnenkomst krijgt een ieder gratis 1 koffie / thee aangeboden.

Jaarlijkse dagtocht: Deze vindt volgende week donderdag plaats, via deze weg wensen wij de deelnemers een prachtige, gezellige en zonnige dag.

BBQ: Dit is een jaarlijkse terug kerende activiteit waar een steeds groter aantal leden aan deel neemt. Deze zal worden gehouden op zaterdag 19 juli a.s. . Voor meer informatie hierover zie bijgevoegde bijlage.

Diverse ouderen informatie: Al onze activiteiten worden, via de SWOG vermeld in weekblad `De Langstraat` in een blok genaamd `Senioren Informatie Pagina` .
– Voor de internetters, alle activiteiten van de ouderenbond en van de SWOG staan vermeld op de website: www.swog.nl. Als U deze opent ziet u rechts boven in de oranje balk een knop ouderenbonden staan.

Wilt u foto`s zien van activiteiten die hebben plaats gevonden, vanaf 2006 tot heden, dan is dat mogelijk via www.kbogeertruidenberg.mijnalbums.nl

Activiteitengroep biljart `Beja`: Afgelopen winterseizoen heeft er weer een spannende interne competitie plaatsgevonden. Kampioen is geworden Martin van Seeters, 2e plaats Wim Domenie en als derde is geëindigd Henk ten Vaanholt.
Op dinsdag 27 mei jl. heeft in ons gebouw een vergadering en prijsuitreiking van de Dongemond – Biljartcompetitie plaatsgevonden. Door onze afdelingen werd hieraan door 4 teams aan deelgenomen, kampioen is geworden het biljartteam lage Zwaluwe C, onze deelnemers zijn geëindigd als: 5e Beja B, 10e Beja C en als hekkensluiters op de 17e en 18e laats Beja A en Beja B.

KBO blad `ONS`: Het eerst volgende KBO blad `Ons` zal in de week van dinsdag 12 augustus bij u worden bezorgt ( in de maand juli is er geen uitgave).

Het inlooppunt “Voor Elkaar”: ( elke maandagmorgen 09.00 uur – 11.00 uur)
Een inlooppunt waar inwoners van de gemeente Geertruidenberg terecht kunnen met hun lichte administratieve vragen omtrent: het invullen van formulieren, ordenen van administratie en ondersteuning bij het gebruik van internet en de computer. Tevens zijn inwoners altijd welkom om een praatje te komen maken.

Formulieren

  • Samen formulieren invullen(op papier of digitaal)
  • Samen nakijken van formulieren

Administratie

  • Samen ordenen
  • Samen de post doorlopen
  • Samen een plan opstellen voor u toekomstige administratie.

Computer

  • Samen internet zaken regelen
  • Samen brieven opstellen
  • Samen printen, scannen of kopiëren

Indien nodig zal u worden door verwezen naar een professionele organisatie waarbij u beter gebaat bent met betrekking tot uw problemen.

Het inlooppunt is een van de vele onderdelen die servicepunt Trema voor de inwoners van Geertruidenberg verzorgt, en is gevestigd in een gedeelte van het gebouw Rabobank in Raamsdonksveer.

Vanwege de komende vakantie is dit de laatste papieren nieuwsvoorziening. Het bestuur en de vrijwilligers wensen u allen een gezonde, zonnige en veilige vakantie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.