Maart 2014

even-bijpraten-jaargang-09-02

Van de voorzitter:

Uiterlijk 15 januari moest het convenant met de gemeente getekend worden, om de toegekende subsidie van € 15.000,– te kunnen incasseren.
Het was dus noodzaak, om tegenover de gemeente een volledig bestuur te kunnen presenteren, dat gerechtigd was om het convenant te tekenen. De ledenvergadering met bestuursverkiezing van 9 januari was dan ook een terechte noodsprong. Hoewel ik geen enkele bestuursfunctie ambieerde, heb ik, de noodzaak van het formeren van een bestuur inziende, mij toch laten overhalen mij verkiesbaar te stellen voor de functie van voorzitter.
Meewegende voor mijn beslissing was, het vooruitzicht van de algemene ledenvergadering van 10 april. Omdat tijdens de algemene ledenvergadering een bestuursverkiezing op de agenda staat. Wanneer tijdens de komende maanden zou blijken, dat mijn voorzittersfunctie moeilijk te combineren zou zijn met mijn zorgtaak als mantelzorger, zou ik mijn functie kunnen neerleggen, en tijdens de a.l.v. een nieuwe voorzitter gekozen kunnen worden. Voorgaande was dus bepalend voor mijn besluitvorming. Het convenant is getekend en de subsidie is geïncasseerd, het voor de ouderenbond zo belangrijke doel was bereikt. Verder heb ik geprobeerd de gemeente te activeren betreffende de verlenging van het opstalrecht, dat bij notariële akte bekrachtigd moet worden. Voorts heb ik mij verdiept in offertes en voorwaarden van verzekeringen, waarbij ons een zeer aantrekkelijke polis werd aangeboden, waarvan de verlaagde premie de keuring van onze elektrische installatie grotendeels zou kunnen dekken. Deze en meerdere activiteiten vergden echter dermate veel energie, dat mijn zorgtaak als mantelzorger in het geding dreigt te komen. Terwijl ook mijn gezondheid mij parten gaat spelen, heb ik besloten, om mijn bestuursfunctie m.i.v. 11 april neer te leggen. Beter nu, dan later, tijdens mijn bestuurstermijn. Het spijt mij ten zeerste voor de vrijwilligers, die meteen het kaarten oppakten, het team dat direct de bingo draaide, de barmedewerk(st)ers, bezorger van de ONS en zeker niet te vergeten, het vrijwilligerswerk, dat achter de schermen verricht wordt.
Ik hoop op uw begrip en wil langs deze weg iedereen bedanken voor het vertrouwen, het was helaas maar van korte duur.

Jan Leenders.

Bestuurmededelingen:

  • Afmeldingen: Afgelopen weken hebben, mevr. van den Molen, dhr. de Vries en mevr. Suur het bestuur verlaten.
  • Bezorger KBO blad `Ons`: Voor de regio oud Geertruidenberg en Raamsdonksveer is er een nieuwe vrijwilliger die dit is gaan doen, dhr. Han Heesters.
  • Activiteitengroep kaarten: deze wordt georganiseerd door Maris Sperber, Ria van Ham, Corrie Kleemans, Diny de Groot en Anny Leenders.
  • Maandelijkse bingo: Vanwege organisatorische redenen hebben een aantal vrijwilligers de organisatie van de maandelijkse bingo op gepakt tot de algemene vergadering, dit vanwege dat de maandelijkse bingo een noodzakelijke bron van inkomsten is. Het bestuur wat op 10 april a.s. wordt gevormd zal zich dan beraden, wat de toekomst is van deze activiteit en hoe en door wie deze zal worden georganiseerd.
  • Nieuw lid: Mevr. Anja Nieuwkoop.
  • KBO blad `Ons`:  Wordt bij u bezorgd vanaf maandag 14 april a.s..
  • Bingo: dinsdags 11 maart en 8 april vindt weer de maandelijkse bingoavond plaats. Aanvang 19.30 uur, einde ongeveer 22.00 uur en de zaal is open omstreeks 18.15 uur, einde ongeveer 22.00 uur.

Wilt u foto`s zien van activiteiten die hebben plaats gevonden vanaf 2006 tot heden, dan is dat mogelijk via www.fortnassau.albums.nl

Inloopzondag: Zondag 16 maart is er een inloop zondag die in ons verenigingsgebouw `Vestingzicht`wordt gehouden. De aanvang van deze activiteit waar u kunt doen waar u zin in heeft, kaarten, sjoelen, biljarten etc. begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Bij binnenkomst krijgt een ieder gratis 1 koffie / thee aangeboden.

Carnavalsmiddag 50 + (ingezonden artikel > Riet kramer)
Te beginnen met de maandagmiddag, waar een aantal vrijwilligers de zaal `De Toverfluit` hebben versiert voor de 50 plus carnaval. Dinsdags in alle hevigheid los gebarsten met vele aanwezige waarbij vele male de voetjes en armpjes de lucht in gingen en dit onder de muzikale begeleiding van It`s Simpel.
Halverwege de middag was er een bezoek van De Raad van Elf, en begon pas goed de polonaise.
Tevens was er een spettert optreden van Gerrit Uttenberg, o.a. met een paar oude zeer bekende nummers, zoals Tante Jo en een optreden van D`N Garrit.
Er zijn van deze middag enkele foto`s gemaakt die u kunt bekijken, via boven genoemde website.
De middag werd afgesloten met een heerlijke stamppot buffet verzorgd door cateringbedrijf: Ronald Broeders.

Gemeenteraadsverkiezing:
Woensdag 19 maart a.s. wordt er in vele gemeentes een nieuwe gemeenteraad gekozen. Maak gebruik van U stemrecht. Het is geen verplichting maar als U niet gaat stemmen betekent dat U het overal mee eens bent en U zelf mond dood maakt en U geen commentaar meer mag geven.
Dus gaat stemmen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rik en joker marathons: Jl. zaterdag heeft er de grootste activiteit plaats gevonden binnen het gebouw `Vestingzicht` wat betreft het aantal deelnemers/ vrijwilligers en belangstellende, hierdoor was het noodzakelijk dat er van beide zalen gebruik werd gemaakt. Tevens hebben de rokers, mede door het prachtige weer volop de gelegenheid gehad om buiten in het zonnetje van hun rokertje te genieten.
Mede dank zij de vrijwilligers, Diny de Groot, Corrie Kleemans, Lilan van der Veeken, Corry Pauwels, Ria Domenie en Tiny Pauwels is dit een goede en gezellige kaartmarathon geworden. Er is veel werk verzet, bakken van ruim 100 kroketten, 30 liter soep, het smeren en beleggen van ruim 200 broodjes, het controleren van de kaartlijsten etc.
Iedereen was op tijd binnen, nadat de computer zijn werk had gedaan werd om 10.00 uur de eerste ronde gespeeld, zowel voor het rikken als het jokeren, het spel was gemiddeld van een hoog niveau.
In de middag was er een heerlijke lunch, en daarna uiteraard weer kaarten.
Uitslag Rikken
1 Theo Rekkers
2 mevr. van Duren
3 E. Wagemakers
Hoogste aantal punten in 1 ronde
Cor Beerende > 300
Poedelprijs > Ria van Wezel > 389

Uitslag Jokeren
1 Corrie van Snepscheut
2 Ineke van Hove
3 Nel de Been
Laagste aantal punten in 1 ronde
Nel Immerseel > 51
Poedelprijs > Fien leeflanger > 323

Diverse ouderen informatie:

  • Sinds enkele weken wordt via de SWOG en de gezamenlijke Ouderenbond, alle te vermelden informatie, (die verstrekt wordt aan weekblad) `De Langstraat` in een blok, genaamd `Senioren Informatie Pagina` geplaatst.
  • Voor de internetters, alle activiteiten van de Ouderenbond en die van de SWOG staan vermeld op de website: www.swog.nl. Als U deze opent ziet u rechts boven in de oranje balk een knop ouderenbonden staan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.