Januari 2014

even-bijpraten-jaargang-09-01

Ledenvergadering d.d. 9 januari: Tijdens deze bijeenkomst zijn een drietal nieuwe bestuursleden gekozen.

Het bestuur bestaat uit 5 personen:
Voorzitter : dhr. Jan Leenders
Secretaris : mevr. Nel Suur
Penningmeester : dhr. Tiny Pauwels
Bestuurslid : mevr. Ria van den Molen
Bestuurslid : dhr. Jos de Vries

Nieuwe leden: We heten welkom, dhr. Jo van Vugt, Annie Beukenkamp, Sietse Beukenkamp, Joan Janssen, Anton Cornel en Cees Vermeeren.

Inloop vrijdagmiddag: Op de vrijdagmiddag is er geen vaste activiteit in ons gebouw, en dan zijn zowel leden als niet leden welkom. U kunt doen waar u zin in heeft. De ene biljart graag, een andere speelt graag kaart of men maakt zomaar een praatje. Vooral in komende maanden, als het slecht weer / koud is, is een bezoekje op deze middag een aangename bezigheid.

Bingo: Dinsdags 11 februari en 11 maart vindt weer de maandelijkse bingoavond plaats. Aanvang 19.30 uur, einde ongeveer 22.00 uur en de zaal is open omstreeks 18.15 uur, einde ongeveer 22.00 uur.

Carnaval: Op dinsdag 4 maart wordt weer het jaarlijks 50 plus carnaval gehouden. Voor gegevens hierover zie bijgevoegde bijlage.

Barvrijwilliger: Het nieuw lid mevr. Joan Janssen is tevens een vrijwilliger geworden, nl. barmedewerkster op de woensdagmiddagen.

Sluiting Vestingzicht: Zondag 2 maart is er geen inloopmiddag, tevens is op maandag 3 maart en woensdag 5 maart het gebouw `Vestingzicht` gesloten.

Inloopzondag: Zondag 16 februari is er een inloopzondag in ons verenigingsgebouw `Vestingzicht`. De aanvang van deze activiteit waar u kunt doen waar u zin in heeft, kaarten, sjoelen, biljarten etc. begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur. Bij binnenkomst krijgt een ieder gratis 1 koffie / thee aangeboden.

Contributie 2014: KBO – Brabant heeft de peildatum, waarop bepaald wordt wat het aantal leden is, waar de afdeling afdracht voor moet doen vervroegd van april naar 15 maart van een kalenderjaar.
Dit betekent dat wij verplicht zijn om Leden uit te schrijven, die op 15 maart geen contributie hebben betaald.
De contributie voor het jaar 2014 is € 20,- per persoon. Leden die aan kunnen tonen dat men bij een andere kbo afdeling lid is, en de volle contributie daar betalen, betalen een contributie van € 10,- per persoon.
Voor degene die de contributie nog niet hebben betaald, graag voor 14 maart a.s. in ons gebouw ` Vestingzicht`, aan het bestuur, of overmaken op rek: NL53 RABO 01156.02.828 t.n.v. KBO Geertruidenberg.

Zaterdag 8 maart a.s. Rik & Joker marathon: Aanvang 10.00 uur, einde ongeveer 17.00 uur. U dient om 09.30 uur aanwezig te zijn.
De kosten voor deze kaartactiviteit bedraagt € 10,- per persoon, maar hier is wel een heerlijke lunch bij in begrepen.
Opgeven voor deze kaart activiteit kan tot 3 maart a.s. bij Kees de Ruiter, telefoon 0162-513652 of mobiel 0622069969.

Belasting 2013: Voor de meeste van ons zijn deze dagen weer de jaaropgave 2013 in de bus gevallen.
Wilt u of moet u aangifte doen over het jaar 2013, dan kunt u hulp vragen bij SWOG telefoon 0162-520706 die u door verwijst naar een vrijwilliger belasting invuller.

Zorgtoeslag 2014: Heb de laatste weken via discussie hierover gehoord dat er vele behoorlijk gekort worden op een te verkrijgen maandelijkse zorgtoeslag. Het blijkt dat de belastingdienst vele aanvragende een verwachte inkomsten verhoging in 2014 hebben toe gekend. Degene die een p.c. en internet hebben kunnen hier een wijziging in aan brengen, via de website > https://www.zorgtoeslag.nl/gegevensverzamelen.

KBO blad Ons: De volgend uitgave wordt bij u verzorgt vanaf 11 maart a.s.

Keuring rijbewijs:    Afspraken kunnen over het algemeen binnen 3 werkdagen gemaakt worden. U dient in ieder geval urine, uw bril, eventuele medicatie en de ingevulde vragenlijst van het CBR mee te nemen.
Afspraak maken: Dombosch Arbodienst – Elftweg 2 c  4941 VP Raamsdonksveer – Telefoon  0162-677780

Rijbewijskeuring kan ook bij de Huisartsenpost in Geertruidenberg. Telefoon 0162- 512444.

Kaart liefhebbers: Een aantal jaren gaan er vele van ons naar externe kaarttoernooien, voornamelijk voor het rikken en jokeren.
Een aantal bijeenkomsten de komende 2 maanden zijn: 3 en 4 maart `Schooltje` in Waspik het Piet Emmen beker, zaterdag 8 maart in G.berg, zaterdag 15 maart in Waalwijk, zondag 23 maart – `Schooltje` in Waspik, zaterdag 5 april in Vlijmen, zaterdag 19 april in Waalwijk.

Uw computer: Microsoft stopt met ingang van 8 april met ondersteuning te geven aan Windows XP.
Elke pc. die na die datum nog draait op XP, is kwetsbaar voor virussen en andere mallware. Het betekent dat XP met pensioen gaat en er geen aanvullende beveiligingsmiddelen meer beschikbaar worden gesteld.
Een goede raad is, heeft u een pc met het besturingssysteem XP, ga niet meer op internet.

Praxis: Bij bouwmarkt Praxis (alleen in R`veer) kan een ieder van 60 jaar en ouder, op vertoon van een identiteitskaart een pasje krijgen waar men bij aankopen 10% korting krijgt.

Algemene Jaarvergadering: Deze zal plaats vinden op donderdag 10 april a.s.

Uw bankrekening: De meeste van ons hebben het al gezien op hun bankafschriften, dat uw bankrekening uit 18 cijfers en letters bestaat. Elk rekeningnummer begint met NL. Het derde en vierde getal vormen een controlegetal. Dan komen vier letters voor de bank – voor ABN AMRO bijvoorbeeld is dat AMRA – bij de Rabo klanten – RABO – en ten slot één of drie nullen. ING klanten krijgen drie nullen, die bij andere banken een nul.
Dan wat vele dachten de eerste 2 cijfers, dit zou wel een kantoornummer kunnen zijn. Niet dus! Het is een controlegetal dat gekoppeld is aan uw bankrekeningnummer.

De controle is persoonlijk en het resultaat van een ingewikkelde berekening: de vier letters van uw bank, uw rekeningnummer en de landencode worden achter elkaar gezet, de letters worden vervangen door hun positie in het alfabet plus negen, het geheel wordt gedeeld door 97 en ten slot afgetrokken van 98.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.