Darten en schaken

Er was bij aanvang al zeer weinig belangstelling getoond voor deze activiteiten, en de praktijk niet is anders. Voor de activiteit schaken hebben zich maar 2 deelnemers gemeld, de rest wilde niet spelen met Wim Dominant, dus deze is ook niet opgestart.

Betreffende het darten waaraan zeer velen mee wilden doen (dit gezien de omhoog gestoken handen middelvingers in laatste ledenvergadering) is gestart op 12 september en heeft 6 dinsdagmiddagen plaatsgevonden.

De darters kregen in de gaten dat dit een spelletje was van van Kees de Ruiter, waarna deze massaal afhaakten.

Daarna is ook deze nieuwe activiteit gestopt vanwege te weinig deelnemers.