Winterseizoen 17/18

De vereniging die binnen de organisatie KBO Brabant één van de oudste ouderenbond is, heeft deze week en de komende week een start gemaakt met het nieuwe winterseizoen 2017 – 2018.
Men beschikt hiervoor over een verenigingsgebouw, Vestingzicht, dat na de verbouwing in het voorjaar tot één van de mooiste onderkomen is die een vereniging zich maar kan wensen. Aankomende maand september, starten de wekelijkse activiteiten:

  • biljartgroep Beja
  • hobbygroep De Vlijtige Handjes
  • sjoelgroep De Vliegende Schijven
  • Maris Sperber van de kaartgroep Klavertje 4 is de enige die wekelijks en dat gedurende het gehele jaar op de woensdagmiddag het kaarten organiseert, waarbij ook niet leden aanwezig mogen zijn. Te vermelden bij dit laatste is, dat ongeacht het weer, koud/warm of nat, er gemiddeld 50 kaarters wekelijks aanwezig zijn.
  • Vanaf dinsdag 12 september start er op de dinsdagmiddag, wekelijks een nieuwe activiteit, onder leiding van Kees de Ruiter het darten
  • Bij voldoende belangstelling zal er op de donderdag door Wim Domenie een cursus schaken worden gegeven.

Buiten de wekelijks activiteiten zijn er nog vele maandelijkse activiteiten:

  • Elke 2e dinsdag van de maand een grote bingo met prachtige prijzen
  • in de maand september een zondagmiddag-bingo
  • oktober: het gezamenlijk eten
  • De maand november op zaterdag de ne de grote kaartmarathon
  • december de Sint Nicolaas en Kerstbijeenkomsten
  • Een eenmalige activiteit is dat er met vooraf een etentje een bezoek wordt gebracht aan het nieuwjaarsconcert die André Rieu op zaterdag 6 januari zal geven in Ziggo Dome in Amsterdam, deze is (61 deelnemers) reeds volgeboekt en is er een wachtlijst.

Na het succes van een meerdaagse reis die dit jaar is gehouden, is de reiscommissie bezig met een vijfdaagse reis, waarvan de data al wel bekend is, namelijk: 14 t/m 18 mei 2018.
Naast alle bovenstaande activiteiten menen wij dat we ook iets moeten doen voor alle ouderen binnen onze gemeente, ook als men geen lid is. Elke vrijdagmiddag is Vestingzicht open voor alle 50-plussers en is er de mogelijkheid om daar activiteiten te doen, biljarten / kaarten etc. En natuurlijk een praatje met de voorzitter Han Heesters welke dan de bardienst heeft.
Tevens is op dele en 3e zondagmiddag van de maand ons gebouw open is voor een ieder die behoefte heeft aan een praatje, of om een activiteit te doen, op deze beide zondagmiddagen is bij binnenkomst het eerste kopje koffie/thee gratis.
Om binnen de gemeente de belangen van de ouderen te kunnen ondersteunen zijn wij ook vertegenwoordigd inde Seniorenraad die gevraagd of ongevraagd advies uit brengt aan B&W betreffende zaken die belangrijk zijn voor de Ouderengroep.

Wilt u meer weten over onze activiteiten of andere informatie, dat kan elke middag, tussen 1100 -11.00 uur in het gebouw Vestingzicht, Burg. Allardstraat 2 in Geertruidenberg.

De Voorzitter
Han Heesters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat uw reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.